Krossning/Siktning

Vi har tre maskiner för avfall och bränsleförädling. Två st. krossar samt en sikt. Vi kör de flesta typer av material i dessa maskiner till våra kunder idag.

Vi offererar ofta ”All In” lösningar där transport av material till slutkund ingår.

Vi siktar bark, biobränsle, gummidäck , slagg, brännbart, fluff mm i vår Stjärnsikt.

Vi krossar RT-flis, ris, stock, bräckage ved, stubb mm i vårt stora krossverk.

Vi krossar RT-flis, ris, bräckage ved, bark i vårt lilla krossverk.

Adresser

Postadress:
Box 34, 774 21 Avesta

Besöksadress:
Masmyrsvägen, 775 50 Avesta

kontakt