sortering

Allt avfall från våra kunder sorteras på vår anläggning i Nordanö.

Vår målsättning är att 98% av avfallet går till materialåtervinning och energiåtervinning.

Adresser

Postadress:
Box 34, 774 21 Avesta

Besöksadress:
Masmyrsvägen, 775 50 Avesta

kontakt